• Ruby 2.0 – 15.07.2021 r.

    Nowe funkcje: Wsparcie obrotowe Obrotowy cień 2d i podgląd 3d Obsługa Vision print&cut Kalibracja kamery wizyjnej Tryby drukowania i cięcia oraz obrotowy na przygotowanym ekranie Przepływ instalacji Ruby bez JobControl Ustawienia urządzenia laserowego w chmurze Dodaj nowe urządzenie/usuń urządzenie Opcja czyszczenia bazy danych z poziomu interfejsu ruby Obcinanie mocy obrazu…