1. Home
  2. Przewodnik
  3. Ekran projektu

Ekran projektu

Zakończyła się faza Beta Ruby®. Cała zawartość strony www.rubyhelp.com jest związana z Ruby® 2.
Proszę zaktualizować swój Ruby® do najnowszej wersji.
Aby pobrać Ruby® 2 proszę wejść na ruby.troteclaser.com i pobrać najnowszą wersję.
Jako użytkownik Beta możesz kontynuować korzystanie z dotychczasowych danych logowania, bez konieczności dodatkowej aktywacji.

Ekran projektowania służy do tworzenia własnego projektu dla zadania laserowego. Dzięki temu można wybierać pomiędzy wieloma narzędziami z paska narzędzi.

Pro tip: Naciśnij ’?’, aby uzyskać dostęp do skrótów klawiszowych. Mogą być naprawdę przydatne!

Ekran ten składa się z 3 głównych obszarów:

Wykaz wzorów

Szukaj projektu
Usuń projekt

Pasek narzędzi

Dodaj nowy projekt
Importuj projekt
Zapisz swój projekt
Zapisz jako nowy projekt
Select objects
Draw a line
Draw an ellipse
Aby narysować prostokąt
Add an image
Dodaj tekst
Undo / Redo your last step
Fit to Design with margin option
Powiększanie i pomniejszanie. Kliknij na procenty, aby zresetować zoom.
Zoom in on a selection
Wybierz obiekt i naciśnij „C”, aby przyciąć. Teraz wybierz drugi obiekt i połącz go klikając na ikonę.
Wybierz obiekt i naciśnij „C”, aby przyciąć. Teraz wybierz drugi obiekt i utwórz przecięcie klikając na ikonę.
Wybierz obiekt i naciśnij „C”, aby przyciąć. Teraz wybierz drugi obiekt, aby go przyciąć, klikając na ikonę.
Wybierz obiekt i naciśnij „C”, aby przyciąć. Teraz wybierz drugi obiekt i utwórz wykluczenie klikając na ikonę.
Turn snapping of objects on and off
Turns the outline scale on and off. Turned on the line width scales with the object

Prawy panel


Atrybuty

Kliknij, aby utworzyć zadanie z bieżącego projektu.
Name of your Design
Width and height of design area
Add and manage tags
Anchor point and coordinates of the selected object
Width and height of the selected objects with proportional lock
Rotation of the selected object
Object fill and line thickness adjustment
Mirror the selected object horizontal or vertical
Font options
Bold
Italic
Kerning (*not supported by all fonts)
Ligature (*not supported by all fonts)
Font selection

Lista obiektów

Show only currently visible objects
Switch between Layer and Object view
Show/Hide Layers
Object error message

Opcje listy obiektów

Obiekty ułożone według warstwObiekty wymienione według kolejności

Skróty

Updated on 1. kwietnia 2022

Related Articles