Ruby 2.3 – 14.06.2022

Wersja 2.3.0.

Nowe funkcje:

– Widżet tekstowy

Wraz z nową funkcją tekstową otwiera się widżet, który umożliwia łatwiejsze ustawianie właściwości czcionki. Obejmuje to podgląd czcionki w projekcie oraz wyświetlanie właściwości tekstu tylko wtedy, gdy tekst jest zaznaczony. Ponadto można teraz wybrać czcionkę przed rozpoczęciem pisania.

– Oddzielna instalacja sterownika kamery Print&Cut poprzez ustawienia

Aby usprawnić konfigurację instalacji, sterownik dla kamer print&cut można teraz zainstalować oddzielnie. Sterownik nie będzie już instalowany automatycznie wraz z instalacją Ruby. Aby zainstalować sterownik, należy postępować zgodnie z instrukcją instalacji kamery w ustawieniach Ruby.

– Parametry materiału wyświetlane na ekranie PRODUCE

Operator może teraz również zobaczyć zdefiniowane procesy laserowe i efekty materiałowe na ekranie PRODUCE.

– Informacje o aktualizacjach w ustawieniach/info

Zobacz stan mechanizmu aktualizacji oraz kiedy ostatnio sprawdzano dostępność nowych aktualizacji.

Ulepszenia i aktualizacje:

– Powiększony podgląd zadania na ekranie PRODUCE

Dwukrotne kliknięcie podglądu zadania umożliwia powiększenie zadania, dzięki czemu nie będą widoczne puste obszary

– Ikona skrótów

Kliknięcie ikony znaku zapytania spowoduje wyświetlenie listy wszystkich dostępnych skrótów. Lista skrótów zmienia się w zależności od ekranu. Wyświetlane są tylko dostępne skróty.

– Nazwa użytkownika zamiast adresu e-mail

W prawym górnym rogu Rubywyświetla teraz nazwę użytkownika zamiast adresu e-mail.

– Sprawdź na ekranie ZARZĄDZANIE, czy zadanie zostało już wyprodukowane.

– Ustaw wysokość i szerokość linii

Teraz można stosować przekształcenia (wysokość, szerokość) także do linii. Proporcje można zablokować i odblokować.

– Bezpośrednie wprowadzanie liczby obiektów za pomocą tablicy projektowej

– Zaznacz wiele elementów

Użyj klawiszy „Shift” lub „Ctrl”, aby zaznaczyć wiele elementów na ekranie projektu lub przygotowania.

– Ujednolicony interfejs użytkownika dla widżetów

– Zaktualizowany interfejs dla procedury kalibracji Vision Design & Position

Istotne poprawki błędów:

– Import plików DXF z poprawnymi kolorami

– Poprawa wydajności importu plików PDF/CDR

– Wycinanie linii przerywanych (ograniczenie: tylko jeden typ wzoru na zadanie)

– Usprawnienia konfiguracji

Updated on 10. czerwca 2022

Related Articles